Microbot Oy toimii Eero Mattilan yli 40-vuotisen kokemuksen perustalla.
Keskityn toiminnassani ohjelmoitavien logiikoiden ja PC:n avulla toteutettaviin ohjausjärjestelmiin ja koestuslaitteisiin.
Suunnittelen teollisuuden valmistuksen ja kokoonpanon automaatiota. Toteutuksissa käytän joko asiakkaan määrittelemiä tai muutoin Suomessa edustettuina olevia tuotteita ja laitemerkkejä.

Merkittävä toiminnan alue on ohjausjärjestelmien suunnittelu sekä vanhojen ja paljon huoltoa vaativien koneiden ohjausjärjestelmien modernisointi.

Microbot Oy
Paroalhonkatu 6, 26660 Rauma
Puh. 0400 324 181